Na Vpogledih je dodana nova Kartica COVID19 upravičenj – novica.


vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo 
Vračilo trošarine obdelovalcem zemljišč.