vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo 
Vračilo trošarine obdelovalcem zemljišč.