❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗


Carinsko skladiščenje 

Podjetju omogoča, da se lahko neunijsko blago hrani v prostorih ali na drugih odobrenih lokacijah, ne da bi za takšno blago veljale uvozna dajatev ali druge dajatve ter ukrepi trgovinske politike, razen če ne prepovedujejo vstop oz. izstop blaga s carinskega območja Unije.
Kdo

Podjetje, ki želi hraniti neunijsko blago, za katerega še niso plačane uvozne dajatve v odobrenih prostorih, ki so pod carinskim nadzorom.


Kdaj

Kadar želi hraniti neunijsko blago, za katerega še niso plačane uvozne dajatve v odobrenih prostorih, ki so pod carinskim nadzorom.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda osebno ali po pošti pri finančnem uradu (Sektor za carine), pristojnem za kraj, kjer se vodi oz. je dostopna glavna računovodska evidenca vložnika za carinske namene in v katerem se bo izvajal vsaj del dejavnosti, ki bodo zajete v dovoljenju (tj. finančni urad, pristojen za kraj, kjer se nahaja carinsko skladišče).


Obrazci

Zahtevek za izdajo dovoljenja - carinsko skladiščenje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.