Oddaja obračuna davka na motorna vozila  

Davek na motorna vozila (DMV) se plačuje od vozil, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Slovenije. Poleg DMV se v določenih primerih plačuje tudi dodatni davek na motorna vozila.
Kdo

Obračun predloži davčni zavezanec, tj. proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi iz druge države članice EU motorno vozilo, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi in katerega tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES homologaciji ter zanj izdano potrdilo o skladnosti tipa SA.


Kdaj

Obračun DMV mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.

Obračun DMV predloži ne glede, na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne. Davčni zavezanec sestavi mesečni obračun davka na podlagi evidenc, ki jih je v skladu z Zakonom o davku na motorna vozila - ZDMV dolžan voditi (drugi odstavek 8.a člena ZDMV).


Kje in kako

Davčni zavezanec mora obračun DMV predložiti davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davka na motorna vozila (DMV-O)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 2.000 do 75.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne obračuna davka ali ne sestavi ali ne predloži mesečnega obračuna davka davčnemu organu v skladu z 8. členom ZDMV.

Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.