odlog plačila zneska dajatev 
Rok za plačilo carinskega dolga je 10 dni od sporočitve dolgovanega zneska dajatev dolžniku. S pridobitvijo dovoljenja za odlog plačila se rok plačila lahko podaljša iz 10 na 30 dni.
Kdo

Podjetje, ki želi carinski dolg poravnavati na podlagi dovoljenja za odlog plačila plačljive dajatve.


Kdaj

Kadar podjetje želi carinski dolg poravnavati skladno z roki, ki jih omogoča dovoljenje za odlog plačila plačljive dajatve.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Nova Gorica.


Obrazci

Zahtevek za izdajo dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.