Na Vpogledih je dodana nova Kartica COVID19 upravičenj – novica.


Potrdilo o rezidentstvu v RS za namene izvajanja konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja  
Ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki jih ima Republika Slovenija sklenjene z drugimi državami, se uveljavljajo na podlagi izkazanega rezidentstva v državi pogodbenici.
Kdo

Slovenski davčni zavezanec rezident (fizična ali pravna oseba), ki v tujini uveljavlja ugodnosti iz konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki jih je z drugimi državami sklenila Republika Slovenija.


Kdaj

Kadar želi v tujini uveljavljati ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (oprostitev plačila davka, znižano plačilo davka, vračilo davka idr.).


Kje in kako

Zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu Republike Slovenije zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnemu FU, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu v Republiki Sloveniji za namene izvajanja konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.