POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na eKartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi.

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Uvoz/izvoz
Poenostavitve pri uvozu in izvozu blaga, predstavljajo posebno ugodnost za gospodarske subjekte, ker omogočajo hitrejšo izvedbo carinskega postopka in hitrejši prevzem blaga v podjetjih.
Kdo

Podjetje zainteresirano za pridobitev dovoljenja za poenostavljeni carinski postopek.


Kdaj

Zahtevek za izdajo dovoljenja za poenostavljeni carinski postopek podjetje vloži, kadar želi blago cariniti na podlagi poenostavljenih postopkov.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Celje.


Obrazci

Zahtevek za izdajo dovoljenja za uporabo poenostavitev
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za dovoljenje za uporabo poenostavitev - dopolnilni obrazec - UVOZ
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za dovoljenje za uporabo poenostavitev - dopolnilni obrazec - IZVOZ
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Seznam zastopanih podjetij in krajev predložitve blaga pri uvozu
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Seznam zastopanih podjetij in krajev izvedbe izvoznih formalnosti
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.