Vračilo davka na motorna vozila  

V skladu z Zakonom o davku na motorna vozila – ZDMV imajo upravičenci, ki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje, pravico do vračila plačanega davka.
Kdo

Upravičenec lahko zahteva vračilo plačanega davka za motorna vozila, za katere je določena oprostitev plačila DMV v primeru izpolnjevanja zakonsko določenih pogojev (npr. vozilo za prevoz invalidov, vozilo za prevoz družine, ki ima tri ali več otrok, starodobniki…).

Upravičenec ima pravico do vračila sorazmernega dela plačanega davka tudi, če motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, izvozi, dobavi oziroma zaradi selitve prenese v drugo državo članico Unije in ga zato odjavi iz evidence registriranih motornih vozil v Sloveniji.


Kdaj

V primeru nakupa vozila za prevoz družine, ki ima tri ali več otrok ali vozila za prevoz invalidov, je treba zahtevek za vračilo plačanega DMV predložiti v treh mesecih od nakupa ali uvoza motornega vozila.

Če upravičenec uveljavlja vračilo sorazmernega dela plačanega davka, ker je motorno vozilo, od katerega je bil plačan davek, izvozil, dobavil oziroma zaradi selitve prenesel v drugo državo članico Unije in ga je zato odjavil iz evidence registriranih motornih vozil v Sloveniji, je treba zahtevek za vračilo DMV predložiti v treh mesecih od poteka meseca, v katerem so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi lahko zahteval vračilo davka.


Kje in kako

Davčni zavezanec lahko zahtevek za vračilo DMV predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki Davčni zavezanec lahko vlogo predloži tudi osebno na finančnem uradu ali po pošti.


Obrazci

Vloga za vračilo davka na motorna vozila (DMV-V)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.