❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗


začasna hramba v prostoru za začasno hrambo 

Začasna hramba je položaj neunijskega blaga. To je v začasni hrambi od trenutka, ko je predloženo carini. Če blago ob vnosu na carinsko območje Unije ni takoj dano v carinski postopek, se hrani v prostoru za začasno hrambo.
Kdo

Podjetje, ki želi upravljati prostore za začasno hrambo blaga.


Kdaj

Kadar želi podjetje upravljati prostore za začasno hrambo blaga.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda osebno ali po pošti pri finančnem uradu (Sektor za carine), pristojnem za kraj, kjer se bo blago hranilo.


Obrazci

Zahtevek za dovoljenje za upravljanje prostora za začasno hrambo
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     NavodilaTaksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.