G2G spletne storitve

Dostop do storitev G2G preko spletnih servisov

Sistem G2G omogoča zunanjim sistemom dostop do določenih podatkov, ki jih vodi DURS. Lahko ga delimo v dva sklopa. Prvi omogoča dostop do seznama dostopnih storitev ter metapodatkov o posamezni storitvi, drugi pa omogoča oddajo zahtev za izvedbo storitve ter dostop do odgovorov.