Postopek pridobitve namenskega digitalnega potrdila:

    1. Zavezanci prek portala eDavki vložijo Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja
računov.

    2. Po vložitvi zahtevka zavezanec oziroma njegov pooblaščenec na osebni del portala eDavki prejme referenčno številko in geslo za prevzem namenskega certifikata.

    3. Prejeto referenčno številko in geslo zavezanec ali njegov pooblaščenec nato vnese v poseben portal za prevzem namenskega digitalnega potrdila na spletni strani MJU.

    4. Po vnosu omenjene referenčne številke in gesla na portal MJU lahko zavezanec ali njegov pooblaščenec na tem istem portalu prevzamem namensko potrdilo v obliki ».p12« datoteke.

    5. Omenjeno potrdilo (».p12« datoteko) nato zavezanec ali pa ponudnik storitve davčne blagajne namestil v program davčne blagajne ali v mini blagajno.

Prevzem namenskega digitalnega potrdila je možen približno 10 minut po oddaji Zahtevka za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov. Posnetek  Prevzem namenskega digitalnega potrdila , prikazuje, kako lahko preko sistema eDavki prevzamemo namensko digitalno potrdilo za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov. Opis postopka najdete tukaj.

Vsi bodoči uporabniki davčnih blagajn, ki še niso registrirani kot uporabniki portala eDavki oziroma ne bodo, morajo za pridobitev in preklic namenskega digitalnega potrdila čim prej pooblastiti drugo osebo (računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne).

Postopek pooblaščanja druge osebe je opisan na tej povezavi.

Za preklic namenskega potrdila digitalnega potrdila se vloži Zahtevek za preklic namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov.