*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 3.10.2016 8:55:06
Veljavnost do: 3.11.2016 0:00:00

Nov obrazec Vročanje-PE (Vloga za določitev in preklic pooblaščenca za vročanje)

Obveščamo vas, da s postopki informatizacije poslovanja nadaljujemo, zato smo pripravili v portalu eDavki nov obrazec Vročanje-PE (Vloga za določitev in preklic pooblaščenca za vročanje). Omenjeni obrazec je mogoče vložiti tudi v papirnati obliki na pristojni finančni urad.


Z novim obrazcem Vročanje-PE si zavezanec lahko določi pooblaščenca za vročanje na različnih nivojih (od splošnega pooblaščenca za vročanje pa vse do pooblaščenca za vročanje za posamezno zadevo). Vsi dokumenti se namesto zavezancu vročajo njegovemu pooblaščencu za vročanje. Tehnični način vročanja dokumentov pooblaščencu (tj. v papirni obliki prek pošte ali v elektronski obliki prek portala eDavki), je isti kot velja za pooblastitelja. Če je pooblastitelj del sistema eVročanje, bo davčni organ dokument, ki ga mora vročiti njegovemu pooblaščencu za vročanje, odložil v portal eDavki, kjer ga bo pooblaščenec z uporabo digitalnega potrdila prevzel. In obratno, če je pooblastitelj fizična oseba, ki ni del sistema eVročanja, bo davčni organ dokument vročal pooblaščencu v papirni obliki prek pošte. Zato dodatno opozarjamo, da zavezanci, ki so del sistema eVročanja, naj preverijo ali imajo njihovi pooblaščenci za vročanje, potrebno programsko in strojno opremo za vstop v portal eDavki, sicer dokumenta ne bodo mogli prevzeti in bo nastopila fikcija vročitve.


Podrobnejši opis je objavljen na spletni strani portala eDavki in na spletni strani finančne uprave.