Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 23.3.2017 14:24:59
Veljavnost do: 31.12.2017 0:00:00

Povezovanje FURS mobilne miniBlagajne s POS tiskalnikom - video

V mobilni aplikaciji je podprto tiskanje na bluetooth tiskalnikih Rongta in Ocom ter na USB tiskalniku EPSON. Povezava med mobilno aplikacijo in tiskalnikom je odvisna od tipa POS tiskalnika, s katerim želimo izdajati račune. Posnetek prikazuje povezavo mobilne aplikacije s tiskalnikom Ocom.