eDavki spletne storitve

Delo z napakami (exception handling)

Določene operacije, vrednosti vhodnih parametrov, poslovna pravila, itd. lahko povzročijo, da spletna storitev ne bo mogla izvesti željene operacije. V tem primeru se vrne SoapFault kjer je dodatno nastavljeno polje Detail z naslednjo vsebino:

err:code
Koda napake (xs:string)
err:timeStamp
Timestamp napake (xs:dateTime)

err: XML namespace: http://beta.edavki.durs.si/WebServices/SoapPortal/

Delitev napak

Seznam splošnih napak 

Oznaka napake Opis
InvalidParameterValue Nepravilna vrednost vhodnega parametra.
SessionInvalid Uporabnikove seje (ne glede na razlog: napačni podatki, seja je potekla, itd.) ni mogoče vzpostaviti.
UnauthorizedAccess Uporabnik nima pravice za izvedbo željene operacije.
XmlValidation Napaka pri validaciji XML sheme.
InvalidSignature Digitalni podpis dokumenta ni pravilen
BusinessError Operacija krši določena poslovna pravila.

Vsaka napaka vsebuje tudi uporabniku prijazno sporočilo, na podlagi katerega lahko uporabnik ukrepa. To je pomembno predvsem pri napaki tipa "BusinessError", saj lahko ta nastane zaradi različnih vzrokov.

Povezave

Začetna stran