eDavki spletne storitve

Osnovni tipi podatkov

 

int, integer - celo število

string - niz nič ali več znakov formata Unicode

bool, boolean - logična vrednost (true; false)

byte[] - niz bajtov

DateTime - datum in čas

 

out - rezervirana beseda, ki pove, da se vrednost parametra prenaša po referenci. Dejansko to pomeni, da funkcija takemu parametru lahko spremeni vrednost.

 

Podrobnejše informacije poiščite .NET Framework dokumentaciji.

Povezave

Začetna stran