Zunanja pooblastila

eDavki omogočajo dodajanje, pregledovanje in urejanje pooblastil za zunanje pooblaščence. Pooblastila spreminjate za vsakega posameznega pooblaščenca posebej.

Obrazec za pooblastitev lahko podpiše le zakoniti zastopnik.

Zakonitemu zastopniku ni treba, in tudi ni omogočeno, dodeljevati oziroma omejevati pravic.

Opis dela z zunanjimi pooblastili

V navigacijskem meniju kliknite Pooblastila, da razprete meni in nato Zunanji pooblaščenci. Odpre se stran Zunanji pooblaščenci.

Želite... Kliknite... Kaj se zgodi
dodati zunanjega pooblaščenca? povezavo Dodaj zunanjega pooblaščenca Prikaže se stran Dodajanje zunanjega pooblaščenca. 
urediti pooblastila zunanjega pooblaščenca? davčno številko pooblaščenca v seznamu pooblaščencev Odpre se stran Pooblastila zunanjega pooblaščenca, kjer lahko njegova pooblastila spreminjate in časovno omejujete. Vsako spreminjanje pooblastil morate podpisati in s tem vložiti na FURS.
izbrisati zunanjega pooblaščenca? povezavo Izbriši v vrstici izbranega pooblaščenca Če izberete to možnost, izbranega zunanjega pooblaščenca izbrišete iz sistema in mu s tem odvzamete vsa pooblastila.

Odpre se stran Oddajanje vloge, kjer dokument podpišete in oddate na FURS.

Podrobnejše: dodajanje zunanjega pooblaščenca

Če je zavezanec, ki ga pooblaščate, v svojem profilu nastavil dovoljenje za vpogled v svoje osnovne podatke, lahko vpišete samo njegovo davčno številko, v nasprotnem primeru pa morate zaradi zaupnosti podatkov pravilno izpolniti vsa polja.

Postopek

  1. V navigacijskem meniju kliknite Pooblastila, da razprete meni.
  2. Kliknite Zunanji pooblaščenci. Izpiše se seznam že izbranih zunanjih pooblaščencev, če ti obstajajo, ali pa je vidna samo povezava Dodaj zunanjega pooblaščenca.
  3. Kliknite povezavo Dodaj zunanjega pooblaščenca. Prikaže se stran Novo iskanje zunanjega pooblaščenca.
  4. V polje Davčna številka vpišite davčno številko zavezanca.
  5. V polje Matična številka oz. EMŠO vpišite matično številko, če je zavezanec pravna oseba, ali EMŠO, če je zavezanec fizična oseba. 
  6. Kliknite Prebrskaj. Odpre se nova stran Dodajanje zunanjega pooblaščenca.
  7. V vrstici z izbranim pooblaščencem kliknite Dodaj. Odpre se obrazec za urejanje pooblastil.

Glejte tudi

Splošno o pooblastilih

Gumbi pri delu z obrazci Dodatne informacije o pooblaščanju - javni portal