Notranja pooblastila

Obrazec je na voljo samo davčnim zavezancem, ki imajo zaposlene (pravne osebe, osebe z dejavnostjo), z njim pa lahko pooblastite izbrane zaposlene, da v vašem imenu poslujejo z davčno upravo. To so t.i. notranji pooblaščenci in vsak posebej mora biti v sistem eDavki prijavljen s svojim posebnim digitalnim potrdilom podjetja.

V primeru, da je davčni zavezanec pooblaščen za zastopanje drugega davčnega zavezanca, lahko dodeli notranja pooblastila svojim zaposlenim za opravljanje dejanj za zastopanega davčnega zavezanca. V tem primeru lahko dodeli notranja pooblastila v manjšem ali enakem obsegu, kot so dodeljena davčnemu zavezancu, s krajšimi ali enakimi časovnimi omejitvami.

Pooblastila lahko dodelite do preklica, ali pa časovno omejiti, pri čemer je po preteku obdobja pooblastitev avtomatično prekinjena.

Obrazec za pooblastitev lahko podpiše le zakoniti zastopnik.

Zakonitemu zastopniku ni treba, in tudi ni omogočeno, dodeljevati oziroma omejevati pravic.

Opis dela z notranjimi pooblastili

V tabeli je prikazan seznam notranjih pooblaščencev, ki lahko opravljajo storitve davčnega poslovanja za izbranega pooblastitelja. Pooblastitelj je fizična ali pravna oseba, ki vas je pooblastila. V primeru, da imate več pooblastiteljev, jih lahko izbirate iz spustnega seznama. Ta je sortiran po nazivu oz. davčni številki odvisno od izbire desno zgoraj nad spustnim seznamom.

Pooblastila lahko spreminjate za vsakega posameznega pooblaščenca posebej. 

Postopek

V navigacijskem meniju kliknite Pooblastila, da razprete meni. Samodejno se odpre stran Notranji pooblaščenci.

Želite... Kliknite... Kaj se zgodi
zamenjati pooblastitelja? izberite pooblastitelja iz spustnega seznama Izpišejo se notranji pooblaščenci za drugega davčnega zavezanca, za katerega opravljate storitve elektronskega davčnega poslovanja.
urediti pooblastila notranjega pooblaščenca? davčno številko pooblaščenca v seznamu pooblaščencev Odpre se stran Pooblastila notranjega pooblaščenca, kjer lahko njegova pooblastila spreminjate in časovno omejujete. Vsako spreminjanje pooblastil morate podpisati in s tem vložiti na FURS.
izbrisati vsa pooblastila notranjega pooblaščenca? povezavo Izbriši pooblastila v vrstici izbranega pooblaščenca Če izberete to možnost, pobrišete vsa pooblastila izbranega notranjega pooblaščenca, za trenutno izbranega pooblastitelja. Brisanje pooblastil ni mogoče za zakonitega zastopnika, ker ima le-ta vedno vsa pooblastila (povezave Izbriši pooblastila v tem primeru ni).

Odpre se stran Oddajanje vloge, kjer dokument podpišete in oddate na FURS.

izbrisati notranjega pooblaščenca? povezavo Izbriši zaposlenega v vrstici izbranega pooblaščenca Če izberete to možnost, izbranega notranjega pooblaščenca izbrišete iz seznama in mu s tem odvzamete vsa pooblastila za vse pooblastitelje.

Odpre se stran Oddajanje vloge, kjer dokument podpišete in oddate na FURS.

Podrobnejše: dodajanje notranjega pooblaščenca

Če imate ustrezna pooblastila, lahko dodate notranjega pooblaščenca za upravljanje z izbranim pooblastiteljem in določite, katere storitve elektronskega davčnega poslovanja bo zanj lahko opravljal.

Postopek

  1. V navigacijskem meniju kliknite Pooblastila, da razprete meni.
  2. Kliknite Notranji pooblaščenci ali Notranja pooblastila.
  3. Na strani, ki se odpre, kliknite povezavo Dodaj notranjega pooblaščenca. Prikaže se stran Dodajanje notranjega pooblaščenca.
  4. Iz spustnega seznama izberite pooblaščenca, ki ga želite dodati, in kliknite Dodaj pooblaščenca. Odpre se obrazec za urejanje pooblastil.

Glejte tudi

Splošno o pooblastilih Izpolnjevanje obrazcev Dodatne informacije o pooblaščanju (javni portal)