Dodeljevanje uporabniških pravic s pooblastili

Pooblastila lahko določate v okviru posameznega davčnega obrazca ali skupine obrazcev. V primeru, da določite pooblastila v okviru skupine obrazcev, se morebitnih nastavitev pri posameznem obrazcu znotraj te skupine ne upošteva.

S pooblastili lahko dodelite naslednje uporabniške pravice za delo z dokumenti:

Glejte tudi

Splošno o pooblastilih