Časovne omejitve pooblastil

Pooblastila je mogoče dodeliti do preklica ali pa časovno omejiti, pri čemer je po preteku obdobja pooblastitev avtomatično prekinjena. Časovno omejeno pooblaščanje je možno določiti za vsako posamezno pooblastilo posebej ali za celotno davčno vrsto naenkrat.

V primeru, da skrajšate zunanje pooblastilo izbranega davčnega zavezanca, se avtomatično enako skrajšajo tudi vsa notranja pooblastila tega davčnega zavenca. Če pa podaljšate zunanje obvestilo izbranega davčnega zavenca, se njegova notranja pooblastila ne podaljšajo. Če želite, lahko notranja pooblastila podaljšate s podaljševanjem posameznega notranjega obvestila.

Primer uporabe

Predpogoj: Na voljo morate imeti digitalno potrdilo (certifikat) s pravicami za dodajanje in odvzemanje vlog.


Primer uporabe opisuje pravila časovnih omejitev notranjih pooblaščencev pooblaščenih podjetij.
  1. Podjetje (P) pooblasti računovodski servis (RČ) za DDV-O od 1.1.2004 do preklica (zunanje pooblastilo).
  2. RČ pooblasti svojega zaposlenega (notranje pooblastilo) za DDV-O za podjetje P od 1.1.2004 do preklica.
  3. P spremeni pooblastila za RČ: za DDV-O od 1.1.2004 do 1.3.2004. Zaposlenemu v RČ se samodejno zmanjšajo pravice (od 1.1.2004 do 1.3.2004 ).
  4. P ponovno spremeni pooblastila za RČ in sicer podaljša veljavnost pooblastila: za DDV-O od 1.1.2004 do preklica. Zaposlenemu v RČ se pravice ne spremenijo (ostanejo veljavna od 1.1.2004 do 1.3.2004 ).

Glejte tudi

Splošno o pooblastilih