Uvoz popisnih listov izvedenih finančnih instrumentov

V dokument napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (D_IFI) je možno uvoziti podatke popisnih listov izvedenih finančnih instrumentov, pripravljenih s strani borzno posredniških hiš.

Struktura vhodnih datotek

Za uvoz je treba pripraviti podatke v XML obliki. XML datoteka vsebuje podatke o davčnem zavezancu in enega ali več popisnih listov vrednostnega papirja ali investicijskega kupona.

Struktura dokumenta je določena z XML shemo. Shema ima tako različico, da se v primeru spremembe strukture dokumenta objavi nova shema. Seznam vseh shem najdete tukaj.

Osnovna struktura datoteke

Korenski element dokumenta za uvoz izvedenih finančnih instrumentov v eDavke mora biti Doh_KDVP_Data.

Obvezen je podatek o davčni številki zavezanca.

Popisni listi

Identifikacija izvedenega finančnega instrumenta

Vnesete lahko oznako izvedenega finančnega instrumenta ali njegovo ISIN kodo ali njegovo trgovalno kodo. S pritiskom na gumb "Potrdi" se bo oznaka vrednostnega papirja zabeležila na popisnem listu.

Vnos transakcij

Posamezna vrstice popisnega lista izvedenega finančnega instrumenta lahko vsebuje samo pridobitev oz. samo odsvojitev izvedenega finančnega instrumenta. Za pravilen vnos popisnega lista pa se šteje, če je vnešena vsaj ena pridobitev in ena odsvojitev.

Uvoz popisnih listov

Pri uvozu popisnega lista, ki že obstaja v napovedi, se transakcije iz uvoza prikažejo na istem popisnem listu.

Po uvozu se izpiše poročilo o uvoženih podatkih: