Uvoz popisnih listov vrednostnih papirjev in investicijskih kuponov

V dokument Napoved za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (Doh-KDVP) lahko uvozite podatke popisnih listov vrednostnih papirjev in investicijskih kuponov, pripravljenih s strani borzno posredniških hiš.

Struktura vhodnih datotek

Za uvoz je treba pripraviti podatke v XML obliki. XML datoteka vsebuje podatke o davčnem zavezancu in enega ali več popisnih listov vrednostnega papirja ali investicijskega kupona.

Struktura dokumenta je določena z XML shemo. Shema ima tako različico, da se v primeru spremembe strukture dokumenta objavi nova shema. Seznam vseh shem najdete tukaj.

Osnovna struktura datoteke

Korenski element dokumenta za uvoz popisnih listov in investicijskih kuponov v eDavke mora biti Doh_KDVP_Data.

Obvezen je podatek o davčni številki zavezanca.

Popisni listi

Identifikacija vrednostnega papirja

Vnesete lahko oznako vrednostnega papirja ali njegovo ISIN kodo. S pritiskom na gumb "Potrdi" se bo oznaka vrednostnega papirja zabeležila na popisnem listu. V kolikor se ISIN koda oz. oznaka nahaja v registru vrednostnih papirjev, se bosta na popisnem listu prikazala oba podatka (oznaka in pripadajoča ISIN koda). Vnos je mogoč tudi, če vrednostnega papirja ni v registru (npr. tuj vrednostni papir).

Identifikacija investicijskega kupona

Pri vnosu investicijskih kuponov vnesete ime investicijskega sklada. Ime sklada se preverja z registrom investicijskih skladov, vendar je mogoče vnesti tudi ime sklada, ki ga v ni registru (npr. tuj sklad).

Vnos transakcij

Posamezna vrstica popisnega lista vrednostnega papirja ali investicijskega kupona lahko vsebuje samo pridobitev oziroma samo odsvojitev vrednostnega papirja ali investicijskega kupona. Za pravilen vnos popisnega lista pa se šteje, če je vnešena vsaj ena pridobitev in ena odsvojitev.

Uvoz popisnih listov

Pri uvozu popisnega lista tipa PLVP (vrednostni papirji, investicijski kuponi) ali PLD (lastniški deleži), ki že obstaja v napovedi, se transakcije iz uvoza prikažejo na istem popisnem listu.
Pri uvozu popisnega lista tipa PLVPGB (vrednostni papirji oz. investicijski kuponi v gospodarjenju), ki že obstaja v napovedi, se doda nov popisni list.

Po uvozu se izpiše poročilo o uvoženih podatkih:

Glejte tudi

XML sheme
Pomoč pri izpolnjevanju obrazca Doh-KDVP