Zahtevek za vračilo DDV v potniškem prometu (DDV-VE)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja Zahtevka za vračilo DDV v potniškem prometu (DDV-VE). Obrazec je možno vložiti z izpolnjevanjem vnosne forme ali z uvozom XML dokumenta. Izpolnjevanje tega obrazca je dovoljeno samo zavezancem, registriranim za DDV. Oddaja popravka je omogočena le do izdaje odločbe, nato ni več omogočena.

Podatek Na dan je izpolnjen s tekočim datumom, razen v primeru popravka, kjer je datum enak dokumentu, na katerega se popravek nanaša.

Oddaja dokumenta se izvede v dveh korakih:

  1. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke.
  2. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci