Vloga za medletno spremembo višine akontacij (DD-SprAkt)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Vloga za medletno spremembo višine akontacij. Obrazec se oddaja za tekoče leto, če se davčna osnova za tekoče davčno obdobje razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno obdobje, kar vpliva na višino obrokov akontacij za tekoče leto. Vloga se vloži najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije.

Oddaja dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Odpre se obrazec v katerem izpolnite potrebne podatke.
  2. S klikom na gumb Izračun se na podlagi vpisanih podatkov izvede izračun. Vpiše se obrazložitev, obrazcu lahko že pred oddajo dodate priloge.
  3. Z gumbom Oddaj vlogo se dokument pripravi za oddajo. Odpre se izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke, vendar podatkov ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis.
  4. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta. Podpisani dokument lahko odprete in naknadno dodate priloge in dokazila.

Oddaja dokumenta v XML obliki se izvede v štirih korakih:

  1. Izberete datoteko za uvoz v XML obliki in kliknite na Uvozi dokument.
  2. Odpre se stran s prikazanimi podatki obdobja, za katerega oddajate dokumenta brez celotne vsebine dokumenta. Kliknite na Oddaj.
  3. eDavki preverijo pravilnost podatkov v dokumentu. V primeru, da dokument nima napak, kliknite na Oddaj vlogo. V primeru, da ima dokument kritične napake, oddaja ni mogoča: popraviti morate XML in ponoviti postopek oddaje dokumenta DD-SprAkt. V primeru, da ima dokument samo nekritične napake, se izpis teh napak prikaže v obliki opozoril. Če želite kljub opozorilom oddati dokument, kliknite Nadaljuj.
  4. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Glejte tudi


Gumbi pri delu z obrazci