Obračun davka od iger na srečo (DIS)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Obračun davka od iger na srečo (DIS). Rok za predložitev:

- mesečnega obračuna je 5. dan po poteku meseca, za katerega se sestavlja obračun,

- letnega obračuna je 20. marec po poteku leta, za katerega se sestavlja obračun.

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v petih korakih:

  1. Izberite obdobje za obračun, vrsto dokumenta in, ali naj se podatki predipolnijo. Podatki se vam bodo v tem primeru predizpolnili na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isto obdobje. V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve.
  2. Označite, da ste prebrali opozorilo in kliknite Naprej.
  3. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke. Podatke, ki ste jih vnesli v predhodnih korakih, sedaj ne morete več spreminjati.
  4. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  5. Odprete podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Davek na dobitke od iger na srečo - predpisi in pojasnila