Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Obračun davka od dohodka pravnih oseb (DOD-DDPO). Obrazec za preteklo obdobje lahko oddate tudi po preteku roka, vendar samo v primeru, če ga še niste vložili in to je omogočeno najkasneje do konca naslednjega obdobja.

Oddaja dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Izberite obdobje za katerega oddajate obračun. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev podatkov in izpolnite potrebne podatke. Podatkov, ki ste jih vnesli v prejšnjem koraku, sedaj ne morete več spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila, ki niso sestavni del obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

Oddaja dokumenta v XML obliki se izvede v štirih korakih:

  1. Izberete datoteko za uvoz v XML obliki in kliknite na Uvozi dokument.
  2. Odpre se stran s prikazanimi podatki obdobja, za katerega oddajate dokumenta brez celotne vsebine dokumenta. Kliknite na Oddaj.
  3. eDavki preverijo pravilnost podatkov v dokumentu. V primeru, da dokument nima napak, kliknite na Oddaj vlogo. V primeru, da ima dokument kritične napake, oddaja ni mogoča: popraviti morate XML in ponoviti postopek oddaje dokumenta DOD-DDPO. V primeru, da ima dokument samo nekritične napake, se izpis teh napak prikaže v obliki opozoril. Če želite kljub opozorilom oddati dokument, kliknite Nadaljuj.
  4. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Vnos velikih dokumentov

Nekateri dokumenti so lahko tako veliki, da prikaz celotnega dokumenta  ni mogoč. Za dokumente, ki ne presežejo števila zapisov oziroma velikosti datoteke, ki je meja med običajnim in velikim dokumentom, je postopek obravnave dokumenta enak kot za ostale običajne dokumente.

Podpis in pregled vloženih velikih dokumentov

Pri velikih dokumentih se podrobno prikaže le prvih nekaj nekritčnih in kritičnih napak, ostale pa se izpišejo v sumarni obliki. Napake, ki se nanašajo na podatke iz glave obrazca, se izpišejo vedno.

Glejte tudi

Dodatne informacije o obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Gumbi pri delu z obrazci