Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU (Doh-DHO)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU (Doh-DHO).

Pri izpolnjevanju obrazca si pomagajte z navodili, kot jih je pripravil FURS.

Postopek oddaje dokumenta se izvede v treh korakih:

  1. Izberite obdobje in označite, ali želite predizpolnitev podatkov iz zadnjega vloženega dokumenta. Podatki se vam bodo v tem primeru predizpolnili na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isto obdobje. V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev podatkov in izpolnite potrebne podatke. Podatka o obdobju v tem koraku ne morete več spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodate vse potrebne priloge in dokazila.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Dodatne informacije o vsebini obrazca Doh-DHO