Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine (Doh-VDČ)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja Vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine (VDČ).

Obrazec VDČ za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine je možno oddajati od 01.12. v letu, za katero se uveljavlja olajšava, do 5.2. naslednjega leta. Če je 5.2. dela prost dan, se rok prestavi na naslednji delovni dan.

Primer: v časovnem obdobju med 1.12.2010 in 5.2.2011 je leto 2010 tisto leto, za katero se uveljavlja olajšava. Ker je 5.2.2011 sobota, se rok za oddajo prestavi na 7.2.2011.

Postopek oddaje obrazca VDČ izvedete v treh korakih:

  1. Po izbiri obrazca se odpre obrazec za izpolnitev. Izpolnite vse potrebne podatke. Če ste predhodno vložili dokumenta za isto obdobje, se bodo v tem primeru podatki predizpolnili na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isto obdobje. V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve.
  2. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  3. Odprite podpisani dokument in mu dodate vse potrebne priloge in dokazila.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Dodatne informacije o posebnih davčnih olajšavah za vzdrževane družinske člane