Obrazec DDV-O za obračun davka na dodano vrednost

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca DDV-O za obračun davka na dodano vrednost.

Pri izpolnjevanju obrazca si pomagajte z navodili, ki jih je pripravil FURS.

Oddaja dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Izberite obdobje in označite, če zastopate tujca. Označite tudi, ali želite predizpolnitev podatkov iz predhodno vloženega dokumenta. Podatki se vam bodo v tem primeru predizpolnili na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isto obdobje. V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev podatkov in izpolnite potrebne podatke. Podatke, ki ste jih vnesli v prejšnjem koraku, sedaj ne morete več spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Opomba

V primeru, ko zavezanec na obračunu DDV-O izkazuje obveznost, je pri podpisovanju dokumenta in pri pregledu dokumenta prikazana tudi številka računa in sklic, na katerega poravnate obveznost.

Vnos velikih dokumentov

Nekateri dokumenti so lahko tako veliki, da prikaz celotnega dokumenta  ni mogoč. Za dokumente, ki ne presežejo števila zapisov oziroma velikosti datoteke, ki je meja med običajnim in velikim dokumentom, je postopek obravnave dokumenta enak kot za ostale običajne dokumente.

Podpis in pregled vloženih velikih dokumentov

Pri velikih dokumentih se podrobno prikaže le prvih nekaj nekritčnih in kritičnih napak, ostale pa se izpišejo v sumarni obliki. Napake, ki se nanašajo na podatke iz glave obrazca, se izpišejo vedno.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Dodatne informacije o vsebini obrazca DDV-O