Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (domači) (DDV-P2)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (domači), ki ga lahko oddajajo rezidenti Republike Slovenije.

Oddaja dokumenta se izvede v treh korakih:

  1. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke.
  2. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  3. Odprite podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Dodatne informacije o vsebini obrazca DDV-P2