Napoved za odmero dohodnine (Doh-Odm)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Napoved za odmero dohodnine (Doh-Odm). Lahko pa obrazec uvozite, za navodila glejte povezavo na dnu spodnjega opisa pomoči.

Pri izpolnjevanju obrazca si pomagajte z navodili, kot jih je pripravil FURS.

Postopek oddaje dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Preberite opozorilo glede oddaje dohodnine in označite, da ste ga prebrali. Označite, ali želite predizpolnitev podatkov iz predhodno vloženega dokumenta. Podatki se vam bodo v tem primeru predizpolnili na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isto obdobje. V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve. Kliknite na Odpri obrazec.
  2. Odpre se obrazec in izpolnite potrebne podatke.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Testni izračun dohodnine

V drugem koraku zgoraj opisanega postopka oddaje lahko poljubno naredite testni izračun dohodnine. Ko izpolnite podatke na obrazcu, kliknite na gumb na dnu obrazca Testni izračun dohodnine. Odprlo se bo novo okno s podatki informativnega izračuna dohodnine, narejenega na podlagi podatkov, ki ste jih vnesli v obrazec. Da bi se lahko vrnili na obrazec, morate zapreti okno s testnim izračunom.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Uvoz dokumenta