Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Doh-Prem)

Preko spletnega portala eDavki je možno izpolniti in oddati obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Doh-Prem). Obrazec lahko oddajate za preteklo leto (t.j. za obdobje od 1.1. do 31.12.) do 28.2. tekočega leta.

Pri izpolnjevanju obrazca si pomagajte z navodili, kot jih je pripravil FURS.

Postopek oddaje dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Izberite obdobje, vrsto dokumenta in označite, ali želite predizpolnitev podatkov iz predhodno vloženega dokumenta. Podatki se vam bodo v tem primeru predizpolnili na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isto obdobje. V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev podatkov in izpolnite potrebne podatke. Podatke, ki ste jih vnesli v prejšnjem koraku, sedaj ne morete več spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodate vse potrebne priloge in dokazila.

Vrednosti v šifrantih

Za opis šifranta vrst dohodka glejte tukaj.
Za opis šifranta katasterskih občin glejte tukaj. Primer vnosa: '658 Koroška vrata'.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Uvoz dokumenta
Vrste dokumentov
Dodatne informacije o vsebini obrazca Doh-Prem