Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Doh-Prem)

Preko spletnega portala eDavki je možno izpolniti in oddati obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Doh-Prem).

Pri izpolnjevanju obrazca si pomagajte z navodili, kot jih je pripravil FURS.

Postopek oddaje dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Izberite obdobje in označite, ali želite, da se obrazec izpolni na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov.
  2. Odpre se obrazec napovedi v katerega vpišete vse potrebne podatke. Predizpolnjene podatke lahko spreminjate ali brišete (gumb Spremeni in Briši), s klikom na gumb Dodaj pa dodajate novo premoženje, ki ste ga oddajali v najem.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodate vse potrebne priloge in dokazila.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Uvoz dokumenta
Dodatne informacije o vsebini obrazca Doh-Prem