Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Doh-Ugo)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (Doh-Ugo). Obrazec izpolnite v primeru, da se ne strinjate z informativnim izračunom dohodnine.

Ugovor je možen:

Obrazec ugovora lahko oddate, če izpolnite vsaj eno od točk od 1 do 7. V primeru, da pustite obrazec prazen, obrazca ne boste mogli oddati.

Glejte tudi

Informativni izračun dohodnine