Prijava strežniškega digitalnega potrdila

Obrazec je namenjen uporabnikom, ki z davčno upravo komunicirajo prek uporabe spletnih storitev (ang. web services).

Obrazec je uporaben le v primeru, kot ga prikazuje spodnja slika.

Računovodja predstavlja uporabnika računovodskega programa v podjetju, kjer ta program uporablja arhitekturo strežnik – odjemalec. V tem primeru se program izvaja na računalniku uporabnika, vsi podatki pa so shranjeni na centralnem strežniku, ki nato komunicira z davčno upravo preko varne povezave.

V tem primeru, bodo dokumenti še vedno podpisani z osebnim potrdilom zavezanca, sama varna povezava (SSL povezava) pa bo vzpostavljena s strežniškim potrdilom. Da pa bo davčna uprava sprejela vzpostavitev preko izbranega strežniškega potrdila, ga je potrebno najprej prijaviti s pomočjo obrazca za prijavo strežniških potrdil.

V primeru, da uporabniki uporabljajo rešitev, kot je prikazana na spodnji sliki,

pa se varna povezava vzpostavi kar s pomočjo osebnega potrdila. V tem primeru prijava ni potrebna, saj je osebno potrdilo že bilo prijavljeno s postopkom prve prijave.

Že prijavljeno strežniško potrdilo je mogoče tudi odjaviti z obrazcem Odjava strežniškega potrdila

Več o spletnih storitvah si lahko preberete na javnih straneh portala za elektronsko davčno poslovanje.

Digitalno potrdilo lahko prenesete v obliki datoteke z vašega diska (oblike .cer, kodiran v zapisu Base-64), ali pa vsebino digitalnega potrdila prekopirate v spodnje vnosno polje.

Postopek prijave strežniškega digitalnega potrdila izvedete v dveh korakih:

  1. Uporabite eno izmed dveh predlaganih možnosti: Kliknite Naprej.
  2. Prikaže se stran z opisom digitalnega potrdila. Podatke lahko pregledujete, ne morete pa jih spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti prijave digitalnega potrdila.

Glejte tudi

Odjava strežniškega potrdila
Gumbi pri delu z obrazci