Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih iz delovnega razmerja (IREK-21)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih iz delovnega razmerja (IREK-21). Potem, ko vložite vlogo, lahko med prejetimi dokumenti poiščete odgovor v obliki pripadajočega dokumenta IREK-21-R.

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede samo v enem koraku:

Odpre se obrazec, ki ga podpišete. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci