Obračun dodatne koncesijske dajatve (KD-ODKD)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Obračun dodatne koncesijske dajatve (KD-ODKD). Obrazec oddate za pretekli mesec tekočega leta. Rok za oddajo je do 18. v mesecu za pretekli mesec. Če 18. ni delovni dan, je rok za oddajo prvi delovni dan po 18. za pretekli mesec.

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Izberite obdobje, vrsto dokumenta in označite, ali naj se podatki predipolnijo. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite potrebne podatke podatke. Podatke, ki ste jih vnesli v prejšnjem koraku, sedaj ne morete več spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Dodatne informacije o vsebini obrazca KD-ODKD