Kontrolni podatki za odmero dohodnine (KP-KPD)

Preko varnega dela spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca KP-KPD. Obrazec nima vsebine, razen identifikacije uporabnika, in je zato le okvir, znotraj katerega pošiljate prilogo, ki je prava vsebina kontrolnih podatkov. Ena priloga vsebuje le podatke o izplačilih uporabnika, ki jo je oddal. Datoteke s kontrolnimi podatki oddajate in podpisujete vsako posebej. Sestavni del obrazca je lahko natanko ena ASCII datoteka ali ZIP paket z več ASCII datotekami. Pri ZIP paketu se VIR datoteke delijo na tri skupine. V istem ZIP paketu so lahko samo VIR datoteke iz ene skupine.

Obrazec morate oddati od 1.1. do 31.1. za preteklo leto ali za tekoče leto, če je oddaja omogočena. Oddaja obrazca je dovoljena tudi po roku za oddajo, in sicer do 31.12. za preteklo leto, vendar se v tem primeru izpiše opozorilo.

Obrazcu lahko priložite točno eno datoteko vrste ASCII skladno s spodnjimi opisi zahtev:

Napake so treh vrst:

ODDAJA DOKUMENTA KP-KPD se vrši na spodnja načina:

a. PREKO UVOZA PODATKOV:

  1. Kliknite Uvozi podatke in nato Izberi datoteko. Izberite datoteko na vašem lokalnem mestu (npr. disk, USB ključ), ki jo želite priložiti. Kliknite Prenesi datoteko.
  2. Prikaže se stran s podatki opisa priloge. Nekaterih prilog ne morete popravljati, lahko pa zamenjate prilogo s klikom na Uvozi podatke. Za priloge, ki jih lahko popravljate, so navodila spodaj v opisu b. načina.
  3. Za oddajo obrazca kliknite na Oddaj vlogo. Po oddaji se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate vnesene podatke.
  4. Podpis dokumenta. Podatkov, ki so bili vneseni v predhodnem koraku, sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Dobili boste obvestilo o uspešnosti oddaje dokumenta.

b. PREKO VNOSA PODATKOV NA OBRAZCU:

  1. Kliknite na ustrezno ime priloge v tabeli Izdelaj datoteko. Odpre se vam obrazec za vnos izbranega tipa priloge. Izpolnite ga in kliknite Shrani prilogo.
  2. Prikaže se stran s podatki opisa priloge. Prilogo lahko popravljate s klikom na Uredi.
  3. Za oddajo obrazca kliknite na Oddaj vlogo. Po oddaji se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate vnesene podatke.
  4. Podpis dokumenta. Podatkov, ki so bili vneseni v predhodnem koraku, sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Dobili boste obvestilo o uspešnosti oddaje dokumenta.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci