Kontrolni podatki za odmero dohodnine (KP-KPD)

Preko varnega dela spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca KP-KPD. Obrazec nima vsebine, razen identifikacije uporabnika, in je zato le okvir, znotraj katerega pošiljate prilogo, ki je prava vsebina kontrolnih podatkov. Ena priloga vsebuje le podatke o izplačilih uporabnika, ki jo je oddal. Datoteke s kontrolnimi podatki oddajate in podpisujete vsako posebej. Sestavni del obrazca je lahko natanko ena ASCII datoteka ali ZIP paket z več ASCII datotekami. Pri ZIP paketu se VIR datoteke delijo na tri skupine. V istem ZIP paketu so lahko samo VIR datoteke iz ene skupine.


Oddaja vira VIRVDC.DAT

Obrazec morate oddati do 31.12. tekočega leta. Oddaja obrazca je izjemoma omogočena do sredine meseca februarja naslednjega leta za preteklo leto, vendar se v tem primeru izpiše opozorilo o zamudi oddaje.

Obrazcu lahko priložite točno eno datoteko vrste ASCII skladno s spodnjimi opisi zahtev:


Oddaja virov VIRSUB.DAT in VIRSKUPKM.DAT

Obrazec morate oddati najkasneje do 15.1. za preteklo leto.

Obrazcu lahko priložite točno eno datoteko vrste ASCII skladno s spodnjimi opisi zahtev:


Oddaja preostalih virov KP-KPD

Obrazec morate oddati od 1.1. do 31.1. za preteklo leto.
Oddaja obrazcev je izjemoma omogočena do sredine meseca februarja naslednjega leta za preteklo leto, vendar se v tem primeru izpiše opozorilo o zamudi oddaje. To ne velja za obrazec VIROPRKM.DAT, ki ga je potrebno oddati najkasneje do 31.1. tekočega leta za preteklo leto.
Naknadna oddaja za posamezne vire za posamezna odmerna leta je dopustna po predhodni potrjeni uskladitvi in odprtju portala. Zahteva za naknadno odprtje se posreduje na e-naslov Finančne uprave RS, pomoč uporabnikom

Obrazcu lahko priložite točno eno datoteko vrste ASCII skladno s spodnjimi opisi zahtev:

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci