Kontrolni podatki za odmero dohodnine (KP-KPD)

Preko varnega dela spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca KP-KPD. Obrazec nima vsebine, razen identifikacije uporabnika, in je zato le okvir, znotraj katerega pošiljate prilogo, ki je prava vsebina kontrolnih podatkov. Ena priloga vsebuje le podatke o izplačilih uporabnika, ki jo je oddal. Datoteke s kontrolnimi podatki oddajate in podpisujete vsako posebej. Kot priloga k obrazcu se upošteva le ASCII datoteka v pravem formatu. XML vhod in SOAP kanal nista podprta.

Obrazec morate oddati od 1.1. do 31.1. za preteklo leto ali za tekoče leto, če je oddaja omogočena. Oddaja obrazca je dovoljena tudi po roku za oddajo, in sicer do 31.12. za preteklo leto, vendar se v tem primeru izpiše opozorilo.

Obrazcu lahko priložite točno eno datoteko vrste ASCII skladno s spodnjimi opisi zahtev:

Napake so treh vrst:

Oddaja dokumenta KP-KPD se izvede v treh korakih:

  1. Kliknite Prebrskaj.... in izberite datoteko na vašem lokalnem mestu (npr. disk, USB ključ), ki jo želite priložiti. Kliknite Prenesi datoteko.
  2. Prikaže se stran s podatki opisa priloge. Podatkov ne morete popravljati, lahko pa zamenjate prilogo s klikom na Zamenjaj prilogo. Za oddajo obrazca kliknite na Oddaj vlogo.Po oddaji se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate vnesene podatke.
  3. Podpis dokumenta. Podatkov, ki so bili vneseni v predhodnem koraku, sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci