Lastni dokument (NF-LD)

Preko varnega dela spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Lastni dokument (NF-LD). Obrazec nima vsebine, razen identifikacije uporabnika in tako služi le kot okvir, znotraj katerega se pošilja prilogo, ki je prava vsebina dokumenta.

Priloga je natančno ena datoteka v enem izmed formatov, ki so navedeni v spodnji tabeli.

Format Opis
.doc, .docx, .odt dokument (Microsoft Word, OpenOffice)
.pdf dokument (AcrobatReader)
.xls, .xlsx, .csv, .ods preglednica (Excel, OpenOffice)
.txt besedilo
.rtf obogateno besedilo
.gif, .jpg, .jpeg, .png, .bmp slika
.htm, .html spletni dokument
.xml strukturna datoteka

Storitev Lastni dokument je namenjena oddaji dokumentov, ki niso na voljo kot obrazec v eDavkih (npr. pritožbe, razne vloge in sporočila davčnemu organu, pojasnilo o popravku davčnega obračuna, račun, pogodba…). Vse dokumente, oddane preko storitve Lastni dokument, prejme glavna pisarna za zavezanca za davek krajevno pristojnega davčnega urada

Oddaja dokumenta se izvede v treh korakih:

  1. Kliknite Prebrskaj.... in izberite datoteko na vašem lokalnem mestu (npr. disk, USB ključ), ki jo želite priložiti. Kliknite Prenesi datoteko.
  2. Prikaže se stran s podatki opisa priloge. Podatkov ne morete popravljati, lahko pa zamenjate prilogo s klikom na Zamenjaj prilogo. Za oddajo obrazca kliknite na Oddaj vlogo.Po oddaji se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate vnesene podatke.
  3. Podpis dokumenta. Podatkov, ki so bili vneseni v predhodnem koraku, sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Spremljanje obdelave dokumenta

Stanje dokumenta lahko preverite na seznamu vloženih dokumentov, kjer lahko preverite tudi digitalno povratnico. Ostale akcije (storno, popravki, dodajanje prilog) lahko izvajate na seznamu vloženih dokumentov v odvisnosti od vrste obrazca.

Pomen statusov v stolpcu Podrobnosti:

Če je dokument v statusu 93, ga bodo eDavki še enkrat poskusili poslati v glavne pisarne. Če je dokument v statusu 94, preverite status ponovno naslednji dan in po potrebi pokličite pomoč.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci