Vloga za obročno plačilo davka za fizične osebe (NF-ObrFO)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja Vloge za obročno plačilo davka za fizične osebe (NF-ObrFO).

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v treh korakih:

  1. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke.
  2. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  3. Odprite podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Dodatno pojasnilo

Na podlagi drugega odstavka 103. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D,110/09, (1/10 popr.)) se lahko davčnemu zavezancu – fizični osebi, ki davka ni zmožna plačati v enkratnem znesku in ne more zagotoviti zavarovanja ter se davek ne nanaša na opravljanje dejavnosti, dovoli obročno plačilo davka v največ 3 mesečnih obrokih.

Za odobritev obročnega plačila davka v največ 3 mesečnih obrokih zavezancu ni treba izpolnjevati nobenih posebnih kriterijev, zadošča zgolj vloga, v kateri izjavi, da davka ni zmožen plačati v enkratnem znesku, ter da ne more zagotoviti zavarovanja.

Za čas, ko je dovoljeno obročno plačilo, se obračunajo obresti po evropski medbančni obrestni meri (EURIBOR) za ročnost enega leta v višini, ki velja na dan izdaje odločbe o obročnem plačilu. V odločbi, ki vam jo bo izdal pristojni urad, bodo obračunane tudi te obresti.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Dodatne informacije o vsebini obrazca NF-ObrFO