Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka za poslovne subjekte (NF-OdlPS)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja Vloge za odlog oziroma obročno plačilo davka za poslovne subjekte (NF-OdlPS).

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v treh korakih:

  1. Odpre se obrazec za izpolnitev in se izpolni vse potrebne podatke.
  2. Podpis dokumenta. Kliknite na Oddaj vlogo. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke, vendar pa jih sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  3. Odprete podpisani dokument in mu dodate vse potrebne priloge in dokazila.

Dodatno pojasnilo

Na podlagi 102. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D,110/09, (1/10 popr.)) davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi davčnemu zavezancu zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi davčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.

Davčni organ odloči na podlagi podatkov iz svojih evidenc in podatkov iz evidenc drugih organov, ki jih lahko pridobi, ter predloženih dokazov davčnega zavezanca, iz katerih so razvidne okoliščine za nastanek hujše gospodarske škode.

Za čas, ko je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo, se obračunajo obresti po evropski medbančni obrestni meri (EURIBOR) za ročnost enega leta v višini, ki velja na dan izdaje odločbe o obročnem plačilu. V odločbi, ki vam jo bo izdal pristojni urad, bodo obračunane tudi te obresti.

Podrobnejše kriterije in način ugotavljanja hujše gospodarske škode določa Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/2006, 46/2007, 102/2007).

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci