Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem (NF-OdlZav)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja Vloge za odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem (NF-OdlZav).

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v treh korakih:

  1. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke.
  2. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  3. Odprete podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Dodatno pojasnilo

Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz 101. in 102. člena ZDavP-2 lahko davčni organ v skladu s prvim odstavkom 103. člena ZDavP-2 dovoli plačilo davka v največ 12 mesečnih obrokih ali dovoli odlog za največ 12 mesecev, če vlagatelj predloži ustrezen instrument zavarovanja iz 117. člena ZDavP-2 ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register.

Za čas, ko je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo, se obračunajo obresti po evropski medbančni obrestni meri (EURIBOR) za ročnost enega leta v višini, ki velja na dan izdaje odločbe o obročnem plačilu. V odločbi, ki vam jo bo izdal pristojni urad, bodo obračunane tudi te obresti.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci