Vloga za preverjanje podatkov o davčnih zavezancih (NF-PrevZav)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja Vloge za preverjanje podatkov o davčnih zavezancih (NF-PrevZav). Vlogo je možno oddati za enega davčnega zavezanca ali več davčnih zavezancev v enem dokumentu.

Oddaja dokumenta se izvede v dveh korakih:

  1. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke.
  2. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci