Prenos priloge

Vloženemu dokumentu (obrazcu, vlogi) lahko priložite datoteko kot prilogo, če obrazec to omogoča. Postopek vlaganja prilog je podoben vlaganju obrazcev. Vsaka priloga se podpiše in velja kot dokument.

Največje število prilog k posameznemu dokumentu je 10. Velikost posamezne priloge je omejena na največ 5 MB.

eDavki vsako datoteko pri prenosu preverijo s proti-virusnim orodjem. Odvisno od velikosti datoteke in hitrosti vašega dostopa do interneta lahko prenos traja tudi nekaj minut.

Dovoljen je prenos datotek v naslednjih formatih:

Format Opis
.doc dokument (Microsoft Word, OpenOffice)
.pdf dokument (AcrobatReader)
.xls,csv preglednica (Excel, OpenOffice)
.txt besedilo
.rtf obogateno besedilo
.gif, .jpg, .jpeg, .png, .bmp slika
.htm, .html spletni dokument
.xml strukturna datoteka

 Postopek oddaje priloge poteka v šestih korakih:

  1. Izberite dokument, ki mu želite dodati prilogo. Izberete lahko le že vložen (podpisan) dokument.
  2. Kliknite Dodaj prilogo.
  3. Kliknite Prebrskaj....
  4. Izberite datoteko na vašem disku, ki jo želite oddati.
  5. Kliknite Prenos datoteke.
  6. Po uspešnem prenosu datoteke sledi podpis priloge. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje priloge.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci