Obračun davka na tonažo (ODT)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Obračun davka na tonažo (ODT). Obrazec lahko vložite z izpolnjevanjem vnosne forme ali z uvozom XML dokumenta. Ob vnosu novega dokumenta se podatki lahko predizpolnijo na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isto obdobje. Če je dokumentov več, se upošteva najnovejši dokument glede na datum vložitve. Predizpolnitev se uskladi tudi s stanjem v šifrantu ladij, katerih lastnik je zavezanec.

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Vnesite obdobje, izberite vrsto dokumenta, vrsto obračuna in, ali naj se podatki predipolnijo. Podatki se vam bodo v tem primeru predizpolnili na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isto obdobje. V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke. Podatkov, ki so bili vneseni v prejšnjem koraku, sedaj ni mogoče več spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprete podpisani dokument in mu dodate vse potrebne priloge in dokazila.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Zakon o davku na tonažo (uradno prečiščeno besedilo) (ZDTon-UPB1)