Poročilo o dobavah (76.a člen) PD-O

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Poročila o dobavah (76.a člen) (PD-O). V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve.

Oddaja dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Iz spustnega seznama izberite obdobje, za katerega delate poročilo in označite tudi, ali želite predizpolnitev podatkov iz predhodno vloženega dokumenta. Podatki se vam bodo v tem primeru predizpolnili na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isto obdobje. V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke. Podatke o obdobju iz predhodnega koraka sedaj ni več možno spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Dodatne informacije o vsebini obrazca PD-O