Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce z analitično prilogo (PNiPD)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce z analitično prilogo (PNiPD), ki se obravnava kot en dokument in ga oddate skupaj z enim podpisom.

Pomen barv znotraj polj

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Vnesete datum izplačila.
  2. Izpolnite polja:
  3. Odpre se obrazec PNiPD za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke. Podatke, ki ste jih vnesli v predhodnih korakih, sedaj ne morete več spreminjati.
  4. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci