Obračun davčnih odtegljajev (ODO obrazec)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca za obračun davčnih odtegljajev (ODO obrazec). Za vsak različen datum izplačila za določenega prejemnika lahko oddate en ODO obrazec. Na isti dan lahko oddate obrazec za več prejemnikov, vendar za vsakega prejemnika ločen obrazec.

Opomba: lahko pa oddate več obrazcev za istega prejemnika z istim datumom izplačila.

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v treh korakih:

  1. Vnesite datum izplačila in izberite vrsto dokumenta. V primeru, da je izbrana vrsta dokumenta, ki ima lastnost popravka, je treba izpolniti polje Referenčna (EDP) številka predhodnika, kamor vnesete EDP številko dokumenta, za katerega ta popravek oddajate. Številko najdete v glavi dokumenta, ki ga popravljate. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev podatkov in izpolnite potrebne podatke. Podatke, ki ste jih vnesli v prejšnjem koraku, sedaj ne morete več spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Popravljanje dokumenta z uporabo predloge

Možnost popravljanja obrazca je tudi z uporabo predloge. Vnesete obrazec v celoti in ta bo nadomestil vložen obrazec. Popraviti je mogoče podatke zneskov, vendar ne podatkov v glavi obrazca (datum izplačila, vrsta dohodka, izplačilo, kumulativa). Popravek/storno ima lahko neobvezno prilogo, ki utemeljuje popravek/storno.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci