REK-O obrazci

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazcev REK-O. Obrazec je možno vložiti z izpolnjevanjem vnosne forme ali z uvozom XML dokumenta.

Obrazci REK-O z obveznimi podatki po posameznem prejemniku dohodka se obravnavajo kot en dokument in jih oddate skupaj z enim podpisom.

Pomen barv znotraj polj

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v treh korakih:

  1. Vnesete datum izplačila.
  2. Izpolnite polja:
  3. Odpre se dejanski obrazec, kjer izpolnimo podatke. Podatkov, ki so bili vnešeni v predhodnih korakih, sedaj ni mogoče več spreminjati.
  4. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate vnešene podatke. Podatkov, ki so bili vneseni v predhodnih korakih, sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Dodatne informacije o REK obrazcih