Podatki o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 šteje za plačnika davka (POPD)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Podatki o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 šteje za plačnika davka (POPD). Rok za predložitev je datum izplačila dohodka.

Pri izpolnjevanju obrazca si pomagajte z navodili, kot jih je pripravil FURS.

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v dveh korakih:

  1. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke.
  2. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Obrazložitev III. a poglavja »Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov« petega dela Zakona o davčnem postopku
Obrazložitev k 58. členu Zakona o davčnem postopku
Pogosta vprašanja o plačniku davka