Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU (VATR-APP)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja Zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU (VATR-APP). Obrazec je možno vložiti z izpolnjevanjem vnosne forme ali z uvozom XML dokumenta. Začetek oddaje za letni zahtevek,t.j. zahtevek za celotno leto od januarja do decembra, je dan po koncu obdobja ali kasneje. Rok za oddajo obrazca je pet let po koncu izbranega obdobja.

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Iz spustnega seznama izberite državo in obdobje. Kliknite Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke. Podatkov, ki so bili vneseni v predhodnem koraku, sedaj ni mogoče več spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci