Vloga za prilagoditev odbitnega deleža (VATR-PRA)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja Vloge za prilagoditev odbitnega deleža (VATR-PRA). Obrazec je možno vložiti z izpolnjevanjem vnosne forme ali pa z uvozom XML dokumenta. Rok za oddajo obrazca je 5 let po koncu izbranega obdobja.

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Iz spustnega seznama izberite obdobje. Kliknite Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke. Podatke o obdobju iz predhodnega koraka sedaj ni več možno spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprite podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci