Vrste dokumentov

Uporabniki lahko oddajajo vrste dokumentov z uporabo različnih kanalov oddaje. Ne glede na način oddaje (npr. SOAP, xml, osebni portal, skrbniški modul), pravila delovnega toka veljajo vedno enako.

Delovni tok dokumentov predstavlja možni življenjski cikel posameznega obračuna. Za vsak obračun od začetka, ki ga predstavlja njegova oddaja, in do zaključka lahko zavezanec uporablja dovoljene vrste dokumentov za posamezni delovni tok skladno s pravili, ki opredeljujejo pravila oddaje, sprejema in obdelave posameznih popravkov.

Pri oddaji preko osebnega portala vrsto dokumenta, ki je original (O, B, R, I), zavezanec izbere na predstrani obrazca. Vrsto dokumenta, ki je popravek (P, I, V, Z), zavezanec izbere na pregledu vloženega dokumenta, tako da iz spustnega seznama na vrhu strani izbere željeno vrsto dokumenta in pritisne gumb 'Popravek'. S - Storno zavezanec izbere tako, da klikne na gumb 'Storno'.

Seznam možnih vrst dokumenta:

   • O - Original
   • B - Obračun po 52. členu ZDavP-2 brez sklepa
   • R - Obračun po 52. členu ZDavP-2 s sklepom
   • P - Popravek do 30 dni (po 53. čl. ZDavP-2)
   • I - Samoprijava – pri zvišanju (po 55. čl. ZDavP-2)
   • V - Popravek s povečanjem obveznosti
   • Z - Popravek do 12 mesecev - pri znižanju (po 54. čl. ZDavP-2)
   • S - Storno

Glejte tudi

ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2)